Hur blir det med examination och betyg för elever i år 3 på gymnasiet?

I nuläget kan vi inte ge några klara besked kring examination och bedömningar av elever i olika kurser. Skolverket har ännu inte gett några riktlinjer för hur det ska fungera digitalt och rättssäkert. Det enda beslut vi har att förhålla oss till i nuläget är att undervisning ska bedrivas på distans. Vi återkommer så fort vi får ny information.

Datum