Jag har blivit permitterad från mitt arbete och har barn i förskola/fritidshem. Får jag behålla min barnomsorg?

I nuläget välkomnar Skövde kommun de barn vars vårdnadshavare permitterats, till förskola och fritidshem precis som vanligt. 

Vi är fullt medvetna om att det kan komma att bli stor brist på personal framöver och arbete pågår för att hantera ett sådant läge på bästa sätt. Beroende på hur situationen utvecklar sig kan det komma andra beslut framöver.

Läs mer på Skolverkets webbplats om vad skollagstiftningen säger i frågan.

Datum