Jag som vårdnadshavare är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra? Får hen vara hemma?

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Här hittar du mer information om ogiltig frånvaro.

Datum