Jag väljer att ha mitt barn som har 15-timmarsplacering på förskolan hemma. Får jag behålla min förskoleplats?

De vårdnadshavare som väljer att ha sina barn med rätt till 15 timmar/vecka hemma utifrån den rådande situationen får behålla sin förskoleplats.

Datum