Kan barn och elever själva förse sig med mat, trots att skolrestauranger omfattas av Folkhälsomyndighetens restriktioner?

Ja, barn och elever kan även fortsättningsvis ta både kall och varm mat själva i bufféservering på förskolan eller skolan.

För att hålla en bufféservering öppen måste verksamheten uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift "Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner vilket vi i Skövde kommun gör. 

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar samt att besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Datum