Kommer det att bli sammanslagningar bland förskolor och fritids som vanligt i sommar?

Som det ser ut nu så planeras det som vanligt för sammanslagningar bland förskolor och fritids under sommaren. Eftersom barn och elever från olika enheter redan i dag möts i olika sammanhang så ser man inte en ökad smittorisk.

Datum