Kommer nationella prov att genomföras under våren?

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Betyg kommer att sättas med de underlag som lärare inhämtat utan dessa prov. 

På Skolverkets webbplats hittar du mer informatiom om vad vad som gäller kring de nationella proven.

Datum