Min arbetstid har förändrats på grund av korttidspermittering och därmed kommer mitt barn att vara mindre tid på förskolan. Får jag då en lägre förskoleavgift?

I dagsläget är det samma regler som tidigare som gäller det vill säga att för barn 1-3 år finns ingen reducering av förskoleavgiften. För barn 3-6 år kan platsen bli avgiftsfri (allmän förskola) om närvaron per vecka är max 15 timmar per/vecka. Uppsägningstiden är 1 månad. 

Datum