Om mitt barn är sjuk under en längre period och inte kan vara på förskolan, blir förskoleavgiften lägre då? 

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att förskoleavgiften debiteras.

Återbetalning av barnomsorgsavgift kan ske om barnet har anmäld sammanhängande frånvaro på grund av sjukdom under längre tid. Återbetalning sker från och med första frånvarodagen. Återbetalning kan ansökas om maximalt 3 månader tillbaka i tiden.

Om det beslutas att förskolan ska stängas så ska kommunen betala tillbaka avgiften, om det inte endast handlar om enstaka dagar. Om förskoleplatsen, som avtalet avser, inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. Hur återbetalningen görs utgår ifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Datum