Vi har konstaterad smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?

Beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Finns inte sådant beslut ska friska barn gå till skolan.

Datum