Vad gäller för 15-timmars barn i förskolan?

Är ditt barn friskt och symtomfritt är hen välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan. Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola. Varje enskild förskola kan vid kritiskt läge komma att vädja till vårdnadshavare att de som kan hålla barnen hemma gör så.

Datum