Vad gäller vid konstaterad smitta på en förskole- eller skolenhet?

Datum