Kommer friluftsdagar att genomföras?

Ja, utifrån riskbedömning.

Datum