Det är trångt på bussarna. Varför införs inte fler turer eller distansundervisning?

Möjligheten för huvudmän att besluta om fjärr- eller distansundervisning i öppna skolor i syfte att minska trängsel i kollektivtrafiken togs bort 2021-08-10.

Skövde kommun kan inte avgöra antalet bussar eller turer. Välj gärna en annan tur om du upplever trängsel. Läs mer om att resa i kollektivtrafiken på Folkhälsomyndighetens webb:

Resa i kollektivtrafiken — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Datum