Varför införs inte fjärr- och/eller distansundervisning?

Skövde kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022. Läs mer:

Inför skolstart vårterminen 2022 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Datum