Varför ska elever gå till högstadiet för språkundervisning när man ska undvika kontakter?

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022. Läs mer:

Inför skolstart vårterminen 2022 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Datum