Utställare och besökare på Seniormässan 2023

Information för utställare till Seniormässan i Skövde 2024!

Mässan är ett utmärkt tillfälle för din förening, organisation eller företag att marknadsföra och visa upp er verksamhet.

Seniormässan är ett populärt event som har arrangerats ett flertal gånger i Skövde och som numera blivit en tradition. Den vänder sig till alla seniorer, 60-plussare, pensionärer och levnadsglada människor.  På Seniormässan 2023 besöktes mässan av cirka 700 personer.

Utställare består av företag, föreningar, organisationer och kommunala verksamheter. Dagen innehåller förutom mässan, ett scenprogram med olika inspirationsföreläsningar och annat som kan vara både till glädje och nytta.

Skövde kommun arrangerar mässan i samråd med pensionärsorganiationerna i Skövde.

I år genomförs Seniormässan den 24 september i Arena Skövde.

Vill du vara en av utställarna på mässan?

Sista dag för anmälan har nu passerat.

När du har anmält intresse för att vara med på mässan får du ett mail som bekräftar att  vi tagit emot din intresseanmälan.

När vi har valt ut de som kommer att få vara med som utställare på mässan får du ett meddelande om det senast den 31 maj 2024. I samband med detta kommer du att kunna boka bord, stolar, el och annat som du behöver på under mässdagen.

Urval

Eftersom antal utställarplatser är begränsat så förbehåller vi oss rätten att välja utställare för att få ett så brett utbud till besökarna som möjligt.

Kostnad

Det är gratis för icke vinstdrivande föreningar och organisationer.

Om du har en vinstdrivande verksamhet (företag) kostar det 1 000 kr + moms att delta. Faktura skickas efter att mässan är genomförd.

Mässdagen 24 september

På mässdagen den 24 september, ska du som utställare vara på plats i god tid för iordningsställande av  din utställningsyta. Vi öppnar dörrarna kl 07.00 den, då vi också har personal på plats. Montern ska vara färdigbyggd senast kl 09.00.

Montern ska vara bemannad hela mässdagen kl 09.30-15.30

Du kan stanna utanför Arenan för att lasta ur rekvisita. När du har lastat ur hänvisar vi till ordinarie parkeringsplatser vid Arena Skövde eller på annan plats i staden.