Samhällsbyggnadsfrukost

18 okt 2023 07:00 − 09:00

Samhällsbyggnadsfrukost är ett forum som sektor samhällsbyggnad arrangerar två gånger per år

Två gånger per år arrangerar sektor samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsfrukost där vi bjuder in näringslivet inom bygg- och fastighetsbranschen att delta på en morgon fullspäckad med matnyttigt innehåll. Under hösten delas även stadsbyggnadspriset ut. Du kan läsa mer om det här. 

Temat för morgonen var: Hur står Skövde rustat?

Anmälan är stängd för denna gång.

Upplägget för morgonen 24 april såg ut enligt följande: 

07.00-07.20  Frukost

07.20-08.00  Skövde garnisons SC Övlt Pär Gerhardsson kommer att föredra Försvarsmaktens verksamhet i Skövde.
Fortifikationsverket kommer representeras av Region Chef Daniel Lindh och Henrik Biversten

08.00-08.15 Ekonomichef Henrik Johansson presenterar en omvärldsbevakning och vilka ekonomiska förutsättningar Skövde kommun har framöver. 

08.15-08.30 Mark- och exploateringschef Richard Sånnek berättar om byggdialogen och verksamhetsförfrågan.

08.30 - 09.00 Fortsatt mingel utanför Sessionssalen för de som önskar.