Skövdes stadsbyggnadspris

Skövdes stadsbyggnadspris belönar värdefulla förbättringar av Skövdes stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar vi på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. Skövdes stadsbyggnadspris uppmärksammar stadsbyggandet och hållbara stadsmiljöer för att inspirera andra aktörer, öka intresset för frågan samt skapa lokal stolthet.

Stadsbyggnadspriset 2020

Nu är anmälan stängd för att nominera objekt till Skövdes stadsbyggnadspris 2020. Under våren 2020 tillkännages vem som tilldelas priset denna gång. Läs mer om kriterierna och tidigare vinnare längre ner på denna sida.

Så här går det till

Skövdes stadsbyggnadspris kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renovering. Det kan vara byggnader, utemiljöer, områden eller detaljer som belönas. Priset gäller både för tätort och landsbygd.

Du kan lämna in ditt förslag fram till den 30 november 2019. För att förslaget ska komma med för bedömning måste projektet vara avslutat.

Efter det gör juryn för stadsbyggnadspriset ett urval av de inkomna förslagen och nominerar finalister till stadsbyggnadspriset. Under nästkommande års första samhällsbyggnadsfrukost tillkännages vem som tilldelas priset.

Priset består av ett plakett som sätts upp på/vid det belönade objektet. Byggherre och arkitekt belönas med diplom.

Tidigare vinnare

2019: Kv. Rönnen

2018: Pentahuset

Kriterier

Bestämmelser om belöning av värdefulla tillskott till stadsmiljön i Skövde kommun.

1. Belöningar kan årligen tilldelas nybyggda hus samt upprustning och tillbyggnad av äldre hus. Även helt bostadsområde och enskilt stadsbyggnadselement såsom fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö kan belönas.

2. Skövdes stadsbyggnadspris bör tilldelas den som givit stadsmiljön i Skövde kommun ett värdefullt och funktionellt tillskott.

3. Bedömningen sker med utgångspunkt från själva objektet och bygglovshandlingar liksom annat material, som bifogats förslaget.

4. Priset utdelas av en jury som väljs för samma period som kommunens nämnder och består av politiker, tjänstemän från Skövde kommun och representanter från organisationer samt näringsliv. Juryn fattar beslut med enkel majoritet.

5. Enskilda och sammanslutningar kan lämna in förslag. Juryn äger dock rätt att ta upp egna förslag till bedömning.

6. Förslag ska vara inlämnade före utgången av november månad. Offentliggörande av resultat samt prisutdelning äger rum i samband med att sektor samhällsbyggnad under våren arrangerar Samhällsbyggnadsfrukosten.

7. Priset består av en minnestavla jämte diplom. Plaketten är tillverkad lokalt och har kopplingar till Skövdes stadsmiljöer.