Skövdes stadsbyggnadspris

Skövdes stadsbyggnadspris belönar värdefulla förbättringar av Skövde kommuns stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar vi på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. Skövdes stadsbyggnadspris uppmärksammar stadsbyggandet och hållbara stadsmiljöer för att inspirera andra aktörer, öka intresset för frågan samt skapa lokal stolthet.

Nu är nomineringen till Stadsbyggnadspriset stängd för i år.

 

Så här går det till

Skövdes stadsbyggnadspris kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renovering. Det kan vara byggnader, utemiljöer, områden eller detaljer som belönas. Priset gäller både för tätort och landsbygd.

För att förslaget ska komma med för bedömning måste projektet vara avslutat.

Efter det gör juryn för stadsbyggnadspriset ett urval av de inkomna förslagen och nominerar finalister till stadsbyggnadspriset. Under nästkommande samhällsbyggnadsfrukost tillkännages vem som tilldelas priset.

Priset består av en plakett som sätts upp på/vid det belönade objektet. Byggherre och arkitekt belönas med diplom.

Stadsbyggnadspriset 2023

 
Höstens vinnare av 2023 års stadsbyggnadspriset var Psykiatriblocket på Skaraborgs Sjukhus. 

Läs mer om kriterierna och tidigare vinnare längre ner på denna sida.

Tidigare vinnare

2022: Gylfe 7, före detta Lindexhuset

2021: Arena Billingen

2020: Hertig Johans Torg

2019: Kv. Rönnen

2018: Pentahuset

Kriterier

Bestämmelser om belöning av värdefulla tillskott till stadsmiljön i Skövde kommun.

1. Belöningar kan årligen tilldelas nybyggda hus samt upprustning och tillbyggnad av äldre hus. Även ett helt bostadsområde eller ett enskilt stadsbyggnadselement såsom fasadbeklädnad, belysningsarrangemang, färgsättning och utemiljö kan belönas.

2. Skövdes stadsbyggnadspris bör tilldelas den som givit stadsmiljön i Skövde kommun ett värdefullt och funktionellt tillskott.

3. Bedömningen sker med utgångspunkt från själva objektet och bygglovshandlingar liksom annat material, som bifogats förslaget.

4. Priset utdelas av en jury som väljs för samma period som kommunens nämnder och består av politiker, tjänstemän från Skövde kommun och representanter från organisationer samt näringsliv. Juryn fattar beslut med enkel majoritet.

5. Enskilda och sammanslutningar kan lämna in förslag. Juryn äger dock rätt att ta upp egna förslag till bedömning.

6. Förslag ska vara inlämnade före utgånget angivet datum. Offentliggörande av resultat samt prisutdelning äger rum i samband med att sektor samhällsbyggnad  arrangerar Samhällsbyggnadsfrukost.

7. Priset består av en minnestavla jämte diplom. Plaketten är tillverkad lokalt och har kopplingar till Skövdes stadsmiljöer.