ESF-projektet ”Ukrainare – vägen mot arbete i Sverige” är nu avslutat med mycket gott resultat

Det sex månader långa projektet "Ukrainare – väg mot arbete i Sverige" har avslutats med imponerande resultat som bekräftar dess betydelse för att underlätta integrationen av ukrainska flyktingar på den svenska arbetsmarknaden.

Under sex månader har projektet fokuserat på att erbjuda både kvinnor och män, omfattade av massflyktsdirektivet, professionell stöttning för att uppnå ekonomisk självständighet och social delaktighet. Genom att tillhandahålla verktyg och stöd för att analysera individernas kompetenser har projektet skapat en väg för deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det glädjande resultatet av projektet är tydligt: av de 37 personer som deltog lyckades 27 säkra någon form av anställning när projektet nådde sin avslutning. Detta är en betydande prestation och ett viktigt steg mot att skapa stabilitet och tillhörighet för dessa individer i sitt nya hemland. 

Skövde kommun och Tibro kommun var de samarbetspartners som drev projektet framåt och möjliggjorde dess genomförande.