Framtidens arbetskraft - dagens praoelever

Har du plats att erbjuda?

– Om vi i ett tidigt skede kan medvetandegöra de unga om vilka yrken, företag och branscher som finns i Skövde samt erbjuda dem praoplatser där, leder det förhoppningsvis till att de i framtiden väljer att arbeta och leva i Skövde. Säger Åsa Axelsson, ansvarig för prao i Skövde kommun. 

– Prao är en värdefull möjlighet för de unga att komma i kontakt med funktioner och arbeten som många av dem inte känner till. Vi som arbetar har gedigen kunskap och erfarenheter som är ovärderliga. Vi har genom prao möjlighet att vara goda vuxna yrkesverksamma förbilder. Kunskap som medvetandegör våra unga inför kommande gymnasie och- yrkesval. säger Åsa Axelsson.

Gemensamt verktyg 

Skövde kommun använder det digitala verktyget Praktikplatsen. Det påminner mycket om Platsbanken som arbetsförmedlingen använder. Eleverna väljer själva var de vill göra sin prao.

– Vi behöver gemensamt fylla verktyget med platser. Jag är kommunalt ansvarig för verktyget och dess support och finns som stöd genom hela processen, säger Åsa.