Deltagare och projektledare i Ukrainaprojektet

Kommunerna hjälper ukrainska medborgare till arbete

Skövde och Tibro kommuner strävar efter att ta vara på ukrainska flyktingars kompetens och erfarenheter. Därför genomför de nu ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) tillsammans med målet att underlätta ukrainarnas integration på den svenska arbetsmarknaden.

Tanken och visionen bakom projektet är att kommunerna ska hjälpa deltagarna med att få praktikplatser som är anpassade för deras kompetens och erfarenhet. Praktiken kombineras med SFI (svenska för invandrare) och pågår under en period på 2–4 veckor, med förhoppningen att det på sikt ska leda till anställning.

Mål och förhoppningar med projektet

Hanna Alfredsson och Marcin Johansson från arbetsmarknadsenheten i Skövde berättar att projektet har öppnat nya möjligheter för kommunerna att hitta kompetent personal. När projektet startades i mitten av oktober 2023 fanns det ett par förhoppningar och mål.

– Cirka 35 deltagare har genomgått projektet och det har varit mycket framgångsrikt. Målet är att ge deltagarna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt att de ska genomgå en praktikperiod. Förhoppningen är sedan att 50 % av praktikplatserna ska övergå i en anställning under eller efter projektets avslut, säger Marcin.

Under projektets gång har det genomförts en speeddating-session där deltagare och företag mötts för att se om det finns en matchning av kompetens och behov.

– Det var mycket lyckat och flera av deltagarna fick praktikplatser och vissa av dem erbjöds jobb direkt efter praktiken, säger Hanna.

Deltagare i projektet

Daria och Olena är från Ukraina är två av deltagarna i projektet. De båda har blivit anställda av Skövde kommun och arbetar 50 % som språkstöd i projektet samtidigt som de går 50 % på SFI för att lära sig svenska.

– Jag flyttade till Sverige med min dotter i mars 2022. Innan jag blev anställd som språkstöd arbetade jag i hemtjänsten. Mitt mål för framtiden är att lära mig bättre svenska, så att jag kan skämta och skratta mer med svenskar, säger Daria.

Olena flyttade även hon till Sverige med sin dotter i mars 2022 och trivs väldigt bra i Skövde.

– Innan projektet arbetade jag på Skara sommarland, Ekedals äldreboende och med ett miljöprojekt för ESF. Skövde är en bra stad att bo i, alla är väldigt snälla och trevliga här vilket har hjälpt med integrationen. Jag vill hjälpa andra från Ukraina att planera sin framtid, säger Olena.

Fakta

ESF-projektet ”Ukrainare – vägen mot arbete i Sverige”
Projektet syftar till att öppna dörrar för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet, så att de får tillgång till professionell stöttning för att kunna nå ekonomisk självständighet och social delaktighet.

Den yngsta deltagaren i projektet är 18 år och den äldsta är 62 år.

Läs mer om ESF-rådet här: https://www.esf.se/