WISER - kurser för yrkesverksamma

Högskolan i Skövde erbjuder kurser till personal på företag

Det digitala landskapet förändras i allt snabbare takt och behovet av att lära om och lära mer ökar ständigt. WISER är en satsning från Högskolan i Skövde, KK-stiftelsen och ett 20-tal bolag som erbjuder dig som yrkesverksam kostnadsfria och skräddarsydda kurser för digital transformation. Hos Högskolan i Skövde kan du läsa en, eller flera kurser inom bland annat: framtidens teknologier, organisationsutveckling och ledarskap. Kurserna i sin utbildningsform och omfattning är tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att samtliga kurser är:

  • Online
  • Korta kurser som ger dig 3 högskolepoäng
  • Har en studietakt på 20% (motsvarar cirka 8 timmar i veckan i 10 veckor)
  • Genomförs genom självstudier samt enstaka schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).

 

Läs mer om WISER och högskolans kurser på his.se/wiser