Kompetensförsörjning

Näringslivet och skolan kopplas närmare varandra på olika nivåer; Skövdemodellen, utbildningsplattformen med YH-utbildning som modell, samarbete med Högskolan i Skövde, talangattraktion m.m.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Främja entreprenöriella förmågor i skolorna

gulSamarbetsplan med Ung Företagsamhet finns för att främja nyföretagsamhet bland gymnasieelever.

rödÖka och aktivt arbeta med alumner

Samverkan skola- arbetsliv

grönÅrliga frukostmöten med representanter från Sektor barn och utbildnings alla verksamheter och arbetsliv/näringsliv för att lyfta goda exempel och behov samt diskutera samverkan.
          Läs mer!

grön  Skapa samverkansgrupp med Sektor barn och utbildning och näringslivet i syfte att hitta     en hållbar arbetsmodell för att öka kontaktytorna mellan sektor barn- och utbildningsenheten och företag.
       Gruppen är bildad och håller  i dag regelbundna möten.

Talangattraktion

gulStrategiskt arbeta med att attrahera och behålla talanger/kompetens.
Läs mer!

grönAnslutning till Move to Gothenburg som syftar till att locka internationella talanger till regionen. Läs mer.

Samverkan med Högskolan i Skövde

gulSamarbetsavtal finns med handlingsplaner kopplade till följande områden:

  • Näringslivsutveckling
  • Årets studentstad
  • Studentbostäder

 

gulSkövdemodellen - en väg till arbete
Projektet syftar till att underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, att prova på arbete inom bygg- och industribranschen.

gulUtöka bygg- och industripiloten till fler branscher.