Nyföretagande

Kommunen ska förenkla hanteringen av företagsärenden samt ha kortare vägar till önskad service.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Service till företag

grönUppvakta nystartade företag med information om råd och stöd.

rödNyföretagarfrukost med informations- och erfarenhetsutbyte.

rödUtredning av kontorshotell där samtalsrum kan hyras timvis.