Avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad (AVA)

För dig som har svårt att ta dig in på arbetsmarknaden och för arbetsgivare med kompetensbehov.

Våra två arbetsmarknadsenheter har för ett tag sedan blivit en. Nu är första etappen av Arbetsmarknadsenhetens flytt gjord. Verksamheten som funnits på Gesällgatan 2 finns nu på Kylarvägen 1B (där NTI-gymnasiet tidigare huserat). I september sker flytt av verksamheten som idag finns på Badhusgatan 1. Det innebär att vi får våra två verksamheter under ett och samma tak. Detta är vi mycket glada över!

Hemsidan är under uppbyggnad!