Jobba inom försvaret

Skövde har en lång och spännande militärhistoria sedan drygt 100 år tillbaka

Försvarsmakten betyder mycket för Skövdes utveckling och är en av de största arbetsgivarna. Försvarsmakten i Skövde består av Skaraborgs regemente P4, Trängregementet, Markstridsskolan och Försvarsmaktens logistik

Skaraborgs regemente (P4)

Skaraborgs regemente, P 4, utbildar, producerar och utvecklar krigsförband för markstrid som kan användas vid insatser i Sverige och utomlands.

Trängregementet

Trängregementet i Skövde ser till att Försvarsmaktens stridande enheter får det stöd de behöver för att kunna lösa sina uppgifter.

Markstridsskolan

Markstridsskolans tre huvudområden är utbildning, utveckling och träning. Samlad kompetens från hela armén löser uppgiften att utveckla förmågor samt utbilda och träna individer och förband i väpnad markstrid.

Försvarsmaktens logistik -FMLOG

Försvarsmaktens logistik, FMLOG, skapar och säkrar Försvarsmaktens uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
Finns där försvarmakten bedriver verksamhet.

Jobb och utbildning inom Försvaret

Försvarsmakten erbjuder många karriärvägar. Du kan arbeta som soldat, sjöman, officer eller civil. Du kan också gå med i Hemvärnet eller jobba deltid. Oavsett hur du engagerar dig kommer du att göra skillnad för Sverige.