Pendlingsregionen Skövde

Skövde är centrum i en arbetsmarknads- och pendlingsregion som förutom Skövde omfattar ytterligare nio kommuner.

Inom Skövderegionen finns drygt 89 200 arbetstillfällen och 187 600 invånare vilket ger en åttonde plats i Sverige.

Pendlingsströmmarna är stora och till Skövde pendlar ca 12 300 personer varje dag till arbete eller studier. 

Den snabba utvecklingen av arbetspendlingen beror på utbyggd kollektivtrafik med en stor mängd regionala bussar och tåg till Skövde Resecentrum varje dag, men också på att vägnätet strålar samman i Skövde.