Alla kan spela roll!

Spela Roll! återkommer varje år med en uppmärksamhetsvecka kring barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I år äger veckan rum den 12–18 februari.

Syftet med veckan är att sprida kunskap och väcka samtal om hur barn påverkas av att växa upp med vuxna som dricker för mycket alkohol. Målet är att öka medvetenheten och förståelsen för barnens situation, men också hur omgivningen kan spela roll. För alla kan spela roll!

Den här veckan uppmärksammas i många länder. I Sverige arrangeras kostnadsfria digitala föreläsningar för alla som möter barn, i sitt yrke eller som privatperson.
Anmälan till föreläsningarna: senast 5 februari.

Läs mer på Alla kan spela roll! - Spela roll! (duspelarroll.se)