Är du anhörig till någon med beroendeproblematik?

Är du anhörig till en person med beroendeproblematik är du välkommen att anmäla dig till en CRAFT-kurs med start 26/9.

Craft står för Community Reinforcement Approach and Family Training. Metoden är rekommenderad av socialstyrelsen och har visat sig vara hjälpsam för närstående till någon med beroendeproblematik.

Kursen är vid 8 tillfällen under hösten 2024 med start den 26/9. Vi träffas en gång i veckan, torsdagar kl. 14:30-16:30. Kursen genomförs på Södra Trängallén 1 av utbildad personal som arbetar på Stödcenter missbruk. Kursen är kostnadsfri och går under serviceinsats, vilket innebär att vi för inga journaler. Kursledarna har sekretess och berättar ingenting utanför gruppen.

För anmälan och frågor kontakta:

Shailesh : 0500-49 73 79

Anette: 0500-49 89 88

E-postadress för anmälan

Sista dag för anmälan är 12/9.