FULL KOLL

Sveriges 21 Länsstyrelser har tillsammans tagit fram en webbplats med kommunikationsmaterialet FULL KOLL, som ger relevant information om ungdomar, alkohol och andra droger. FULL KOLL finns för att hjälpa och peppa föräldrar och andra viktiga vuxna att säga nej till sin tonåring, när det gäller alkohol och andra droger.

Alkohol och andra droger kan ge negativa konsekvenser på flera olika sätt, inte minst för unga. Utifrån detta är det därför viktigt att som vuxen sätta tydliga gränser.

Undersökningar visar att föräldrar och andra vuxnas tydliga gränser när det gäller alkohol och andra droger bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar. Den nylanserade webbplatsen Fullkoll.nu hjälper och peppar vuxna att sätta tydliga gränser genom att bidra med konkreta tips och att ge fakta om olika preparat.

Ingen av oss kan ha 100 procent koll på sin tonåring, men det är bra att ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till ungas relation till alkohol och andra droger. Genom att föräldrar och andra viktiga vuxna har kunskap och trygghet kan det vara lättare att säga nej.

Här kan du läsa mer om FULL KOLL: Startsida - Full koll