Kojan - För dig som har det jobbigt hemma

Kojan är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7–19 år och har en familj där det finns någon som missbrukar alkohol, använder droger eller har psykisk ohälsa. Deltagandet är kostnadsfritt och det sker ingen registrering och det förs inga journaler.

Hos oss på Kojan få du:
Träffa andra barn och ungdomar i samma situation. Du få stöd och får möjlighet att dela dina upplevelser med andra barn och ungdomar i samma situation. Du får även lära dig mer om vad alkohol, drogberoende och psykisk sjukdom innebär. Du får möjlighet till att stärka din självkänsla.

Det hjälper att prata:
Vi träffas en gång i veckan för samtal och ibland lyssnar vi på musik, målar, läser eller ser på film. Allt som sägs stannar i gruppen och vi bjuder alltid på fika.

Ny grupp kommer att starta under våren 2024
För mer information om stödgruppsverksamheten Kojan och för att lämna intresseanmälan är du välkommen att ringa Monica Stomberg, 0500 49 84 39 eller Maria Ström, 0500 49 74 12.

Mer information hittar du på denna länk Stödgrupp Kojan (skovde.se)