Andra stödfunktioner

 

  • UDs familjekonfliktsenhet 

Utlandsmyndigheter - Sweden Abroad 

Familjerelaterat tvång i utlandet - Regeringen.se 

 

 

  • Kvinnojouren Linnean, telefonnummer 0500-219 00 (07.30-16), övrig tid 0200-11 33 33, www.kvinnojourenlinnean.se (skyddat boende) 

 

  • Utväg Skaraborg, telefonnummer 0700-85 25 06, www.utvag.se (stödsamtal vid partnervåld) 

 

  • Terrafem, telefonnummer 020-52 10 10, www.terrafem.org (stödsamtal på olika språk, juridisk hjälp, skyddat boende) 

 

 

 

  • Stödlinje för transpersoner, telefonnummer 020-55 00 00 

 

  • RFSL Stödmottagning - RFSL : RFSL, telefonnummer 020–34 13 16 (för HBTQI-personer). Telefonen är öppen torsdagar 9-12 och då kan du ringa helt anonymt. Samtalsstöd kan ske på svenska, engelska, spanska och arabiska eller med tolk. 

 

Datum