Ansökan om stöd

Du som är över 18 år och är boende i Skövde kommun kan söka stöd hos socialtjänstens Vuxenenhet.

Vi erbjuder stöd för dig med problem kring missbruk av alkohol eller narkotika och för dig med problem gällande spel om pengar

Vi erbjuder också stöd till dig som på grund av psykisk funktionsnedsättning har behov av stöd för att din tillvaro ska fungera på ett bra sätt.

En psykisk funktionsnedsättning kan innebära att olika saker i vardagen blir svåra att klara av. Vissa upplever att deras funktionsnedsättning skapar svårigheter som till exempel:

  • vid sociala kontakter/ myndighetskontakter
  • vardagsstruktur i ditt hem
  • få fungerande rutiner på dina dagar
  • att gå ut eller utföra ärenden
  • att hantera dina läkemedel

Vuxenenheten finns också för dig som är utsatt för våld i  nära relation. Det kan handla om olika typer av våld så som psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Utredning

När du ansöker om insatser hos oss startar vi en utredning i samarbete med dig. Det innebär att vi tar del av information om dig och din situation.  Vi träffar då dig några gånger under utredningstiden.  Ibland behöver vi också kontakta andra personer som kan bidra med information om dig. Det kan till exempel vara en anhörig eller personal inom sjukvården. Vi tar inte sådana kontakter utan din tillåtelse.

Syftet med utredningen är att vi ska kunna klargöra hur just dina behov av stöd ser ut, med fokus på att du ska få en så bra fungerande vardag som möjligt. Utredningen kan ta cirka tre månader. Vi dokumenterar det vi får reda på under tiden. Du har rätt att läsa allt vi skriver. Vi  får inte lämna ut uppgifter om dig till andra utan ditt tillstånd.

När utredningen är klar fattar vi beslut om eventuella insatser. Antingen beviljas de insatser du ansökt om eller så avslås din ansökan. Ett avslagsbeslut har du rätt att överklaga. Mer information om överklagan hittar du här.


Kontakt

För att rådfråga eller göra en ansökan om stöd kan du ringa oss. Du når oss via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00. Du kan också kontakta oss via vår e-tjänst Förfrågan om kontakt