Spel om pengar

Är du orolig över ditt eller en anhörigs spel om pengar, då är du välkommen att höra av dig till oss inom socialtjänsten.

Du som bor i Skövde är välkommen att kontakta oss för rådgivning eller för att boka en tid för besök. Även du som är anhörig till någon som spelar för mycket kan  få hjälp hos oss. Vi vänder oss till vuxna samt barn och unga.

Vi erbjuder dig samtal i grupp och individuellt efter ditt behov.
All rådgivning, behandling och stöd till dig är gratis.  Du når oss via kontaktcenter eller via  vår e-tjänst Förfrågan om kontakt.

Testa dina spelvanor
Här kan du göra ett snabbtest för att få en uppfattning gällande nivån av ditt spelande. Det består av tre frågor. Varje "ja-svar" ger ett poäng. Får du ett eller flera poäng så är det ett tecken på att du kan behöva stöd för dina spelproblem. Frågorna hittar du här.  

Mottagning för spelberoende och skärmhälsa, Göteborg
I Göteborg finns Mottagning för Spelberoende och Skärmhälsa, en specialistmottagning som även tar emot patienter från Skaraborg. Dit kan du söka dig från det år du fyller 16, om du behöver hjälp med datorspelsberoende. Är du 18 år eller äldre kan du få behandling för spelberoende (spel om pengar). Mer information om mottagningen hittar du här. Telefonnummer: 031-343 65 00