Broarbeten på Nolhagavägen

Broreparation gång och cykelbro över Nolhagavägen:

På grund av leveransproblem kommer arbetet att flyttas till vecka 8. Nolhagavägen kommer att vara avstängd för genomfart kvälls och nattetid från söndag 18 februari till och med fredag 23 februari 2024. Det kommer inte att vara möjligt att färdas mellan Storegårdsrondellen och Rosenhagavägen från klockan 22.00 till 05.00 från söndag till fredag. Omledning under dessa tider görs via Nariestadsvägen-Gamla Törebodavägen-Vadsbovägen.  Tidsplanen kan komma att ändras med kort varsel.