Cavallobrunnen monteras ner

Under vecka 11 kommer Skövde kommun påbörja demontering av Cavallobrunnen utanför Stationsbyggnaden.

Arbetet beräknas vara klart till april.

Demonteringen är ett förberedande steg för ett kommande arbete att skyfallsäkra Stationshuset och dess omgivning. Ett arbete som uppstartas senare i höst där såväl Stationsgatan som yta intill stationen kommer sänkas och förses med regnbäddar.

Cavallobrunnen demonteras, renoveras och mellanlagras för att om några år istället uppföras i den nya stadsdelen Skövde Science City.