Cyklistvelometern 2024

Vad får dig att välja cykeln? Just nu pågår en undersökning där du som medborgare har möjlighet att göra din röst hörd i ett antal frågor om cykling i kommunen.

Vi vill ha din hjälp. Vad får dig att välja cykeln och hur bra är våra cykelvägar
och -parkeringar i kommunen?

Cyklistvelometern är en nationell, oberoende granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommuner de cyklar i utifrån ett cykelperspektiv. Sprid gärna enkäten till fler intresserade!

Förra gången Skövde deltog i undersökningen var 2022 och då kom vi på 15e plats av 25 möjliga bland alla mellanstora kommuner. Då fick vi betyg C (Betygsskala A-E). Läs gärna den huvudrapporten här.

Detta hjälper oss i vårt arbete med att planera för hur vi ska förenkla och förbättra för er cyklister i vår kommun. Det tar ungefär fem minuter att besvara och undersökningen är öppen till och med 31 augusti.

Gör din röst hörd

Klicka här för att komma till undersökningen: Tack för ditt bidrag!