Datum för seniorbiljetten är fastställd

Skövde kommun är en av flera kommuner som kommer att sänka åldersgränsen för seniorkortet hos Västtrafik. För närvarande är åldersgränsen för att få ett sådant kort 75 år, men den kommer att sänkas till 70 år.

Det fastställda datumet för införandet av seniorkortet 70+ i Skövde är den 1 juni. Från och med detta datum kommer övergången att påbörjas. Några veckor innan den 1 juni kommer alla folkbokförda seniorer som uppfyller det nya åldersvillkoret att få ett brev från Västtrafik med erbjudande om att beställa en seniorbiljett. Först när de har mottagit brevet kan de beställa sin biljett.

Mer information om utskicket och hur man går tillväga kommer att publiceras på vasttrafik.se