Förberedelser inför ombyggnation av järnvägsstation

För att möjliggöra den ombyggnation som ska ske inne på järnvägsstationen vid Resecentrum kommer några träd att avverkas i området, dessutom kommer cykelställ att plockas bort. Detta kommer utföras under slutet på vecka 7.

Vi hänvisar cyklister att istället nyttja de tillfälliga cykelställ som ställs upp och de befintliga cykelställ som finns i omgivningen runt stationen. Ombyggnationen kommer pågå mellan februari till årsskiftet.