Herrekvarnsvägen avstängd för genomfart 30 oktober-10 november 2023


På grund av ett trumbyte i Herrekvarnsvägen Simsjön kommer vägen vara avstängd för genomfart med start måndag 30 oktober till och med fredag 10 november. Avstängningen kommer att vara i höjd med fastigheterna Herrekvarnsvägen 15 och Herrekvarnsvägen 60. För färd till fastigheter sydväst om avstängningen kommer trafiken ledas om via väg 2692-2885 och väg 49. De fastigheter som ligger nordost om avstängningen kommer trafiken kunna köra som normalt. 

För vidare information kontakta Svevia Rickard Thorsell telefon: 010-45 81 953.