Kontroll av vajerlinor mellan husfasader

Vi kommer att utföra en kontroll av vajerlinor mellan husfasader 21-23 nov, klockan 08.00-21.00

Skövde kommun utför besiktning av vajerlinor samt dess infästningspunkter i fasader utmed vissa gator i centrum.

Allt arbete kommer att ske utomhus via personal i liftkorg och beräknas ta cirka 20-30 min/lina.

Det kan uppstå viss begränsning för trafik i och med arbetet.