Mörkekorset under ombyggnad

Från och med 24 april 2023 kommer Mörkekorset att byggas om. Korsningen med Mariestadsvägen, Hjovägen, Majorsgatan och Stationsgatan kommer att trimmas för bättre flöden. Trafiksignalen kommer att bytas ut mot en ny anläggning. Det kommer att bli fler körfält in i korsningen för att optimera trafikflöden. Under onbyggnadstiden rekommenderar vi att om möjligt ta andra vägar då det kommer att vara begränsad framkomlighet under byggnationen. Arbetet beräknas pågå fram till november 2023. Vi hoppas på ditt överseende med eventuella störningar.

Skövde kommun Gata & naturenheten