Mycket begränsad framkomlighet i Mörkekorset vecka 45

På grund av beläggningsarbeten i Mörkekorset kommer det att råda mycket begränsad framkomlighet under vissa tider vecka 45. Det kan komma att bli köbildning vilket gör att vi rekommenderar er att köra alternativa vägar under nedanstående tider.

Arbetet kan med kort varsel få förändrade tidsintervaller på grund av väderleken. Det planerade beläggningsarbetet är fastställt till följande tider:

Måndag 6 november mellan klockan 19.00 till och med tisdag 7 november klockan 05.00 här lägger vi beläggning på Mariestadsvägen, Hjovägen och Majorsgatan (norra sidan).

Tisdag 7 november mellan klockan 19.00 till och med onsdag 8 november klockan 05.00 beläggning utförs på östra sidan av Stationsgatan och södra sidan av Hjovägen och Majorsgatan.

Onsdag 8 november mellan klockan 19.00 till och med torsdag 9 november klockan 05.00 beläggning utförs på Staketgatan och västra sidan av Stationsgatan.  

Entreprenör är PEAB Anläggning AB