Ny linje till toppen

Från och med 10 december när Västtrafik uppdaterar sina tidtabeller kommer en ny linje - linje 9 - att införas, som tar dig från Resecentrum till Billingen.

Linje 9 är ett inköp som Skövde kommun gjort av Västtrafik och den kommer att trafikera mellan Resecentrum och Billingen via Arena Skövde och Norra Bergvägen. Se hela sträckningen nedan. 

Vi harsett ett behov av att en buss ska gå vägen om Norra Bergvägen så därför kommer nu den nya sträckningen att täcka upp det området. Det bidrar dock att linje 8 kommer att halvera sina turer till fördel för linje 9. Båda linjerna kommer att gå i timmestrafik och varvas med varandra. Detta innebär att resenärer fortsatt kommer kunna resa en gång i halvtimman mellan ändhållplatserna Billingen och Resecentrum. 

Sträckning Linje 9

Resecentrum • Arena Skövde • Arena Skövde syd • Gamla Kungsvägen • Stenvägen • Billingsskolan • Alphyddevägen • Billingen