Planerat VA-arbete på Vibogatan i Skultorp vår- höst 2024

Skövde VA kommer mellan vecka 19 – vecka 40 2024 (preliminära start- och färdigställandetider) att byta ut och lägga om vattenledningarna på Vibogatan. Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerheten av dricksvatten i området.

Arbetet kommer att utföras på entreprenad av Skanska.

Under projektets gång (främst när arbetet berör dina ledningar) kommer vattnet till din fastighet att stängas av, oftast inte längre än ca 6 - 8 timmar per tillfälle. Information inför varje vattenavstängning kommer aviseras respektive fastighetsägare genom en lapp i brevlådan.

Framkomligheten på berörda gator kommer att variera under arbetets gång och omledning av trafik sker via orangea vägvisning. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker under våren 2025.

Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!