Så nöjda är invånarna med kommunens utemiljöer

Vartannat år genomför Supportföretaget TMJ Group AB en kundnöjdhetsundersökning på uppdrag av Skövde kommun. Undersökningen handlar om hur invånare upplever kommunens gator, snö- och halkbekämpning, parker, planteringar och lekplatser. I undersökningen ingår svar från 600 respondenter.

Sedan tio år tillbaka ligger kundnöjdheten stabilt med en liten successiv höjning.

- I undersökningen ser vi att många är nöjda med hur vi som kommun sköter utemiljöer, gator och snöröjning. För oss är detta ett resultat av flera års ihärdigt arbete med att skapa attraktiva uterum och en bra infrastruktur, säger tf gatuchef Ludvig Isacsson.

Röster från undersökningen:

”Det är fullt med fina blommor i Skövdes parker. Det är mysigt med den typen av växtlighet.”

”När man har rest i andra länder så måste jag ge Skövde toppbetyg.”

Olika nöjda med gator respektive cykelvägar

Det skiljer sig åt hur nöjd man är med gator och bilvägar respektive cykelvägar. 45 procent anser sig mycket till ganska nöjda med standarden på gator och bilvägar, medan 85 procent är mycket eller ganska nöjda med standarden på cykelvägarna.

I undersökningen får kommunens snöröjning och halkbekämpning betyget 3,5 av 5 möjliga. Åsikterna i undersökningen går isär, ett axplock:

”Snöröjningen sköts mycket bra med de förutsättningar vi har haft denna vinter. De som jobbar och sliter ska ha beröm.”

”De börjar ploga sent och hinner inte färdigt när vi ska till jobbet.”

”Jag är ganska missnöjd med alla potthål på gatorna.”

”De har gjort fler och fler cykelvägar och det är bra.”


- Snöröjningen och halkbekämpningen har gått bra den här säsongen, även om det har fallit mer snö än tidigare år. Potthålen i vårt gatunät kan vara en orsak till att man inte känner sig så nöjd med gator och bilvägar i kommunen, men det gläder mig att många uppskattar våra fina cykelvägar, säger Jesper Nyström, chef för driftenheten.

Snyggt och prydligt

Resultatet visar att man upplever det som rent och snyggt på kommunens gator, vägar, i centrum och i yttertätorternas centrum. Totalt får kommunen betyget 4 av 5. Parkerna får betyget 4,2 av 5 – med Boulogner och Kyrkparken som de mest populära. Blomsterarrangemang och andra utsmyckningar får betyget 4,2 av 5. Av kommunens 68 lekplatser är de mest populära Växtkraften, Skogsmulleriket och Kurorten. I undersökningen får kommunen betyget 4,3 av 5 för skötseln av lekplatser.

Om lekplatserna säger en respondent:

”De är lite roliga och annorlunda. Jag tror att barnen gillar dem.”


Röster om kommunens parker och planteringar:

”I jämförelse med andra städer är Skövde finare och renare. Blomster och planteringar ger en härlig hemmakänsla.”

”Kyrkparken och Boulognerparken är fina. Det är fint med ankdammen och bron.”

”Man tänker på hur fina blommorna är. Det är vissa ställen man ser fram emot att se varje år. De sköter det snyggt.”


- Det har kommit in många tankar och åsikter om vårt arbete med våra utemiljöer och vi vill så klart alltid bli bättre. Den här återkommande undersökningen gör att vi kan följa trenden och se inom vilka områden man är mer eller kanske lite mindre nöjd, avslutar Ludvig.