Sandtorget cykelpump ur funktion

Cykelpumpen på sandtorget är ur funktion på grund av ombyggnad. Arbetet beräknas ta ungefär 6 veckor och när det är klart kommer cykelpumpen vara flyttad 12 meter västerut. Ombyggnationen görs för att minska antalet elskåp på platsen.