Skövdes stadstrafik blir eldriven till 2024

Skövde växer, vi blir fler och därmed behöver även kollektivtrafiken ställas om. Den nya trafiken börjar köra 2024 och kommer bättre anpassas till den växande staden och ge Skövdeborna nya möjligheter att åka kollektivt. Dessutom ska alla bussar köras på el.

Skövde kommun och Västtrafik har tillsammans tagit fram en utvecklingsplan av stadstrafiken i Skövde. Den innebär bland annat att linjenätet ska anpassas till den växande staden, med trafik till nya områden och ett turutbud som är bättre anpassat till resandebehovet. Alla bussar inom stadstrafiken kommer dessutom att elektrifieras. Detta går i linje med Västtrafiks mål att all stadstrafik ska vara eldriven fram till 2030, liksom Skövde kommuns strävan att bli klimatneutralt till år 2045. Sistnämnda är något som beskrivs i Skövde kommuns Energi- och klimatplan 2021–2030.

- Idag är kollektivtrafiken redan en viktig del i Skövdebornas vardag. Vi vill öka den möjligheten för fler att resa hållbart till och från jobb, skola, fritidsaktiviteter och hemmet med mera. Dessa förändringar i bussnätet är en förutsättning för att få en mer hållbar stadsutveckling i framtiden. För att Skövde ska vara en attraktiv plats att bo på och verka i behöver stadstrafiksnätet anpassas efter de kommande behoven. Detta ligger i linje med kommunens utbyggnadsplaner som bland annat återfinns i kollektivtrafikplanen som antogs 2018, säger kommunens infrastrukturstrateg Jan Bremer.

Utveckling för att möta resenärernas behov

Det är ett gediget arbete bakom den förstudie där Västtrafik tillsammans med Skövde kommun har tagit fram ett underlag att bygga det nya kollektivtrafiknätet på.

- Skövde växer och nu går vi vidare i planeringen att utveckla en ny stadstrafik som kan växa med staden och möta de resandebehov som finns. Den nya trafiken börjar köra under 2024 och till dess kommer vi tillsammans med Skövde kommun fortsätta arbeta för att ta fram så bra trafiklösningar som möjligt, säger Christina Pilemarker, Samhällsutvecklare på Västtrafik.

Förändringarna gäller från 2024

Förändringarna kommer inte att börja gälla förrän 2024 då Västtrafik först ska upphandla bussbolag som ska köra de nya bussarna och turerna. Det kommer att bli en del förändringar med exempelvis nya bussgator och andra sträckningar som kommer behöva förberedas för innan det nya kollektivtrafiknätet kan tas i bruk. För att öka framkomligheten och pendlingsmöjligheterna kommer det till exempel att byggas en ny bussgata i Södra Ryd mellan Timmervägen och Fredriksbergsvägen.

- Förändringarna kommer öka tillgängligheten till våra stadsdelar och ombyggnationerna som planeras för är en förutsättning för att trafiknätet ska kunna fungera så smidigt och energieffektivt som möjligt, avslutar Jan.