Storgårdsbron är avstängd på grund av påkörningsskador

Storegårdsbron kördes på av en lastbil i december 2022. Skadorna efter påkörningen har försvagat konstruktionen så pass allvarligt att Skövde Kommun ur en säkerhetsaspekt valt att tills vidare behålla bron helt avstängd för gång och cykeltrafik.

Under tiden bron hålls avstängd leds gång och cykeltrafik om via övergångstället på Nolhagavägen strax väster om bron.

Bron har inspekterats och konstruktörer håller just nu på att räkna på konstruktionen för att få fram ett åtgärdsförslag.

Vi uppdaterar så fort det finns en tidsplan.