Storgårdsbron är avstängd på grund av påkörningsskador

Storegårdsbron kördes på av en lastbil i december 2022. Skadorna efter påkörningen har försvagat konstruktionen så pass allvarligt att Skövde Kommun ur en säkerhetsaspekt valt att tills vidare behålla bron helt avstängd för gång- och cykeltrafik.

Under tiden bron hålls avstängd leds gång- och cykeltrafik om via övergångstället på Nolhagavägen strax väster om bron.

Planen att bron ska stå klar vecka 11, men på grund av en pågående strejk på det företaget i Finland som ska leverera bottenskivan kan slutdatum behöva framflyttas ytterligare.