Storegårdsbron

Storgårdsbron är avstängd pågrund av skador.

Storegårdersbron kördes på av en lastbil strax innan jul 2022. Skadorna efter påkörningen har försvagat konstruktionen så pass allvarligt att Skövde Kommun ur en säkerhetsaspekt valt att tills vidare behålla bron helt avstängd för gång och cykeltrafik.

Gång och cykeltrafik leds under tiden om via övergångstället på Nolhagavägen strax Väster om bron.

Bron har inspekterats och en åtgärdsplan håller just nu på att arbetas fram. Innan alla skador är utredda och åtgärdsplanen är fastställd kan vi inte återge någon tidsplan.

Vi uppdatera så fort det finns en tidsplan.